หลักสูตรที่เปิดสอน
Training Courses

การผลิตภาพยนตร์
Film Production

การเขียนบท
Screenwriting

การถ่ายภาพนิ่ง
Still Photography

การเขียนสตอรี่บอร์ด
Storyboarding

การสร้างงานอีเวนท์
Creating the Event

การผลิตสื่อสำหรับ SME
Film Content for SME

แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation

แอนิเมชัน 3 มิติ
3D Animation

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphic Design

การผลิตงานโทรทัศน์
TV Production

การออกแบบเว็บไซต์
Web Design

หลักสูตรสำหรับเด็ก
Workshop for kids

ผลงานศิษย์เก่า