ติดต่อเรา

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ 3454 ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

โทร 096 249 1695, 063 541 6645

Add Line: @bkkfilmschool

Email: contact@bkkfilmschool.ac.th