เพราะคุณคือคนที่ใช่สำหรับเรา

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยที่มีฝันและแรงบันดาลใจเดียวกัน ผู้ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆในงานภาพยนตร์ ผู้ที่ต้องการสร้างพอร์ตงานด้านภาพยนตร์ และผู้ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเปลี่ยนสายงาน หรือเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการงานภาพยนตร์มากขึ้น หรือแม้ผู้ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ก็สามารถเรียนได้ เพราะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานความเข้าใจในงานภาพยนตร์