เกี่ยวกับเรา

ดำเนินการสอนโดยนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย
ด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ และดิจิทัลมีเดีย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
และผู้ที่ต้องการแสดงหาประสบการณ์ใหม่ๆของคนทำหนัง