Acting for All Course

รุ่นใหม่จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้!!

รุ่นที่ 3 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้

หลักสูตร : การแสดงเบื้องต้นสำหรับภาพยนตร์และสื่อ (Acting for All) หลักสูตรภาษาไทย

เวลาเรียน : 15  ชั่วโมง

ช่วงเวลา : เวลา 10.00น.-12.00น. และ 13.00น.-16.00น.

ราคา : 14,500 บาท

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง (Assist.prof.Dr. Sammiti Sukbunjhong)

คุณสมบัติของผู้เรียน สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือตามความเหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

ร่างกาย – เครื่องมือของนักแสดง (Body Talk)

  • ค้นหาความสามารถของร่างกาย การฝึกใช้ร่างกายในฐานะนักแสดง
  • สร้างทัศนคติ “ทัศนคติเปลี่ยน ร่างกายเปลี่ยน”

เสียง –  เครื่องมือของนักแสดง (Voice Training)

  • ค้นหาความสามารถของเสียง ฝึกออกเสียง ฝึกควบคุมลมหายใจและฝึกการใช้เสียงในฐานะนักแสดง

วันที่ 2

การแสดงเพื่องานแคสติ้งภาพยนตร์ โฆษณาและละคร (Acting for Casting)

  • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงเพื่องานแคสติ้งภาพยนตร์ โฆษณาและละคร

การแสดงเดี่ยว/การแสดงคู่ (Solo/Duo Performance)

  • ฝึกแสดงเดี่ยว โดยอยู่กับสถานการณ์ที่กำหนด ฝึกแสดงคู่ โดยฝึกฟังและรับส่งกับคู่ร่วมแสดงฝึกควบคุมสมาธิบนเวทีท่ามกลางผู้ชม

วันที่ 3

การสร้างภาพลักษณ์ในสื่อ (Image Creating on Media)

การแสดงเพื่องานหน้ากล้อง (Acting for Camera)

  • การแสดงเพื่อการทำงานหน้ากล้องเน้นงานการแสดงภาพยนตร์

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพฯ มีการปฎิบัติตามข้อกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่