Film Production Course

เปิดรับสมัครแล้ว

รุ่นที่ 41 เปิดเรียน 27 มกราคม 2567 – 2 มีนาคม 2567 (กำลังเปิดรับสมัคร)

วันเรียน : 27, 28 ม.ค. / 3, 10, 17, 18, 25 ก.พ. / 2 มี.ค. 2567

หลักสูตร : การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หลักสูตรภาษาไทย

เวลาเรียน : 47 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 8 ครั้ง

ช่วงเวลา : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น.-16.00น.

ราคา : 39,000 บาท (รับส่วนลดพิเศษ กรุณาติดต่อทาง Inbox Facebook Page)

คุณสมบัติของผู้เรียน : สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือตามความเหมาะสม

Inbox เพื่อรับส่วนลดพิเศษ :

 

รายละเอียดหลักสูตร

  • ขบวนการการผลิตภาพยนตร์ (Filmmaking Process) เรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญของการสร้างภาพยนตร์ ตั้งแต่ Pre-production, Production และ Post- Production
  • การเขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriting) การเล่าเรื่อง เทคนิคในการเขียนและเขียนอย่างไรในภาพยนตร์ การถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นบทภาพยนตร์ การค้นหาประเด็นความคิดสําคัญของเรื่อง องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ตัวละคร โครงเรื่อง แอ็คชั่น ความขัดแย้ง จุดสูงสุดทางอารมณ์ และบทสรุปของเรื่อง
  • การกํากับภาพยนตร์ (Film Directing) การตีความเรื่องราวในบทภาพยนตร์ และถ่ายทอดสาระสําคัญของเรื่อง ศิลปะการแสดงสําหรับภาพยนตร์ การกํากับ การควบคุมจัดวางตําแหน่ง และทิศทางการ เคลื่อนไหวของนักแสดง การควบคุมจังหวะของการเล่าเรื่องให้ลื่นไหล
  • การถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography)  การถ่ายทำสําหรับภาพยนตร์ ต้องอาศัยศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมายของภาพเชิงสัญลักษณ์ การจัดแสงเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพ เรียนรู้ประเภทของไฟและการเลือกใช้ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การถ่ายทำและเทคนิคการถ่ายภาพพิเศษต่างๆ การเลือกใช้และควบคุมการทํางานของกล้องดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์อย่างถูกวิธี
  • ขั้นตอนการลำดับภาพ (Editing) ศิลปะของการลําดับภาพและเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่อง แนวคิดต่างๆ ของการลําดับภาพและเสียง การตัดต่อภาพกับการสร้างความหมายใหม่ในภาพยนตร์ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพฯ มีการปฎิบัติตามข้อกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

*เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งตารางเรียนให้ทาง e-mail