หลักสูตรของเรา

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ ได้จัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมทุกเนื้อหา และวิชาของงานภาพยนตร์ และยังมีคอร์สเข้มข้น เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษอีกด้วย ทุกหลักสูตรมาพร้อมใบประกาศนียบัตร อาทิเช่น หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ หลักสูตรการเขียนบทภาพยนตร์ หลักสูตรการแสดงในภาพยนตร์ ฯลฯ