4 เมษายน วันภาพยนตร์แห่งชาติ

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

4 เมษายน

เพื่อนๆ รู้หรือไม่ วันที่ 4 เมษายน ของทุกปี

เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานให้วันนี้เป็น วันภาพยนตร์แห่งชาติ

#วันภาพยนตร์แห่งชาติ

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_social_buttons align=”motopress-text-align-center” mp_style_classes=”motopress-buttons-32×32 motopress-buttons-circular”]

[/mp_social_buttons]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[/mp_row]